Hoe gaat ActiVite om met het coronavirus?

11 June 2020

Als zorgorganisatie neemt ActiVite haar verantwoordelijkheid als het gaat om besmettelijke ziekten. Direct na het uitbreken van het coronavirus heeft ActiVite een commissie samengesteld die belast is met het in werking stellen van de benodigde maatregelen. Hierbij volgt ActiVite de  laatste richtlijnen van het RIVM en de GGD. Bovendien neemt ActiVite extra maatregelen bij groepen met een verhoogd risico. Uiteraard worden de besluiten vanuit de overheid nauwlettend in de gaten gehouden. Ook is ActiVite actief betrokken bij alle vormen van regionaal overleg en worden medewerkers up-to-date gehouden over de laatste (veiligheids)maatregelen.

LET OP! Heeft u één van deze klachten?

Bent u cliënt bij ActiVite en heeft u last van hoesten, niesen, luchtwegklachten en koorts boven de 38 graden, Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) (of koortsig gevoel bij ouderen, aangezien ouderen niet altijd koorts ontwikkelen)? Neem dan direct contact op met het ActiVite klantcontactcentrum via telefoonnummer 071 516 1415. U wordt dan doorverbonden met een teammanager en diegene beoordeelt samen met u of, en zo ja hoe, de benodigde zorg of ondersteuning georganiseerd kan worden.

Hygiëne

Een goede hygiëne blijft essentieel. Om besmetting te voorkomen, is (hand)hygiëne belangrijk. Sinds 3 maart is het voor ActiVite-medewerkers niet meer toegestaan om handen te schudden. Verder wijst ActiVite graag op de volgende tips:

• Was uw handen regelmatig op de juiste manier.

• Nies en hoest in uw elleboog.

• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na eenmalig gebruik direct weg.

• Houd voldoende afstand tot elkaar (minimaal anderhalve meter).

We doen het samen

Bij ActiVite beseffen we heel goed dat de ingevoerde maatregelen een grote impact hebben op alle betrokkenen. ActiVite begrijpt uiteraard dat onze cliënten en bewoners deze situatie niet prettig vinden, maar we nemen deze maatregelen niet zomaar.

Meer informatie

Bij vragen over de aanpak van het coronavirus binnen ActiVite, neemt u contact met ons op via cm@ActiVite.nl

Samenwerkingsverbanden in de regio

 • Er zijn in de regio afspraken gemaakt tussen de VVT-instellingen en ziekenhuizen over de overdracht van cliënten met corona. Zo wordt bij ontslag door het ziekenhuis persoonlijke beschermingsmiddelen voor de eerste 24 uur in de thuissituatie aan de cliënt meegegeven.
 • Cliënten die bij ActiVite in zorg waren, kunnen na een ziekenhuisopname, weer bij ActiVite in zorg komen. ActiVite werkt met ziekenhuizen voortdurend aan het (versneld) uitplaatsen van cliënten naar de thuissituatie. Dit geldt ook voor cliënten die nog niet bij ActiVite in zorg waren.
 • ActiVite neemt ook deel aan het bestuurlijk crisisoverleg in ROAZ-verband. De VVT-instellingen in de regio hebben ook regelmatig overleg.

Interne berichtgeving ActiVite

ActiVite informeert medewerkers én vrijwilligers steeds over de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus. Via interne communicatiemiddelen zijn uitgebreide informatiepagina’s en documenten over interne maatregelen omtrent het coronavirus gedeeld. Nieuwe informatie, en eventuele daaruit voortvloeiende maatregelen, wordt direct gedeeld.

Daarnaast zijn er posters met preventietips verspreid over de locaties in de regio en op het hoofdkantoor in Leiderdorp. Cliënten van ActiVite hebben een brief ontvangen die duiding geeft aan de ingevoerde protocollen en wat dit voor mensen in hun persoonlijke situatie betekent. Dit alles om besmetting bij ActiVite te voorkomen: bij zowel medewerkers, vrijwilligers als cliënten en bewoners.

Medewerkers en vrijwilligers zijn op de hoogte gesteld van de protocollen als men besmetting met het coronavirus, zowel bij zichzelf als een bewoner of cliënt, vermoedt. ActiVite richt zich, net als altijd, op het bieden van veilige en verantwoorde zorg, ook in deze situatie, en op het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus. Waar nodig schakelt ActiVite met regionale samenwerkingspartners als ziekenhuizen.

Ontmoetingscentra en ActiVite Ledenorganisatie

De Ontmoetingcentra (Dementie) (OCD’s) en dagverzorging zijn, voor zover ze niet plaatsvinden in verpleeghuizen, weer open voor deelnemers die met eigen vervoer op de locatie kunnen komen. We maken nu beleid in afstemming met zorgorganisaties en vervoerorganisaties in de regio voor deelnemers die gebruikmaken van georganiseerd vervoer, zodat zij weer snel en veilig kunnen deelnemen aan het OCD of dagverzorging.

ActiVite Ledenorganisatie
Sinds 11 mei kunnen veel diensten – zoals een kapper, pedicure en schoonheidsspecialiste – weer opstarten volgens de richtlijnen van het RIVM. Wanneer u zich aanmeldt, zal de dienstverlener contact met u opnemen en bespreken hoe er volgens de richtlijnen wordt gewerkt. Vanwege toegenomen kosten, van bijvoorbeeld beschermingsmaterialen, kan een toeslag worden berekend. Deze tijdelijke toeslag bedraagt tussen € 2,- en € 5,- per afname.

Hulp bij het Huishouden

Ook de afdeling Hulp bij het Huishouden van ActiVite (ook bekend onder de naam Actief Plus) volgt de richtlijnen van het RIVM, overheid en de eigen organisatie. Dat betekent voor Hulp bij het Huishouden dat de medewerkers Hulp bij het Huishouden zonder mondmasker en handschoenen de hulp thuis verlenen die onze cliënten gewend zijn. De medewerkers houden te allen tijde anderhalve meter afstand en wassen hun handen zowel bij binnenkomst als bij vertrek. Het is mogelijk dat de medewerker aan de cliënt vraagt om in een andere ruimte te wachten totdat de werkzaamheden zijn voltooid.

Op deze wijze houdt Hulp bij het Huishouden zich aan de geldende regels die ten behoeve van de gezondheid van zowel de cliënt als de medewerker zijn. Cliënten die Hulp bij het Huishouden tijdelijk hebben stopgezegd, maar er nu toch voor (willen) kiezen om enkele huishoudelijke taken gedaan te krijgen (zoals daar zijn, maar niet uitsluitend: badkamer schoonmaken, keuken reinigen, toilet schoonmaken, bed verschonen etc.), nemen contact op met Klantcontactcentrum van ActiVite via telefoonnummer: 071 516 12 15.

Versoepelde bezoekregeling verpleeghuizen vanaf 15 juni

Tijdens de coronaperiode beschikken sommige locaties over een speciale bezoekruimte, daarnaast is het bij ActiVite, binnen de verpleeghuizen, mogelijk om met beeld te bellen. Vanaf 15 juni treedt de volgende bezoekregeling in werking:

Randvoorwaarden voor bezoek
 • Bezoekers komen niet wanneer zij:
 • Symptomen hebben passend bij een COVID-19 infectie (neusverkouden en / of hoesten en / of koorts), OF
 • bewezen COVID-19 hebben en:
  • Nog geen 48 uur koortsvrij zijn, OF
  • Nog geen 24 uur klachtenvrij zijn, OF
  • De start van de symptomen nog geen 7 dagen geleden is, OF
 • Gezinsleden (huishoudcontacten) hebben met bewezen COVID-19.
 • Persoonlijke hygiënemaatregelen worden nageleefd. De bezoeker past handdesinfectie toe bij binnenkomst van het verpleeghuis en neemt voorafgaand aan het bezoek de eigen temperatuur op. De bezoeker draagt tijdens het bezoek het door ActiVite verstrekte mondneusmasker.
 • Bezoek wordt geïnstrueerd over het bezoekplan en volgt te allen tijden de instructies van medewerkers van ActiVite op. Wanneer bezoek niet de instructies van ActiVite opvolgt, heeft ActiVite de mogelijkheid het bezoek de toegang tot de locatie te ontzeggen.
 • De bezoeker komt alleen voor het bezoeken van de bewoner, vragen aan de zorgprofessional worden telefonisch of per mail gesteld.
 • Bezoek vindt zo veel mogelijk plaats op anderhalve meter afstand, ook van zorgverleners en andere bewoners.
 • Bezoek vindt plaats op de slaapkamer/appartement van de bewoner. De bezoeker loopt van de ingang van het verpleeghuis rechtstreeks naar de kamer van de te bezoeken bewoner. Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de huiskamers waar andere bewoners verblijven. De bezoeker blijft op de kamer van de bewoner en verlaat het verpleeghuis rechtstreeks na afloop van het bezoek. Een uitzondering is wanneer een bewoner samen met een bezoeker gaat wandelen.
 • Het meebrengen van cadeaus is toegestaan, het meebrengen van huisdieren of consumpties niet.
Bezoekregeling vanaf 15 juni

Bezoek

 • De bewoner mag zelf beslissen wie er op bezoek komt. Per bezoekmoment mogen maximaal 2 bezoekers tegelijk op gezoek komen.
 • Bezoek vindt plaats op afspraak. Bezoek kan plaatsvinden in de tijdsblokken die per locatie zijn vastgelegd. Bezoek tekent zelf in, en bepaald hierbij zelf hoe vaak ze op bezoek willen komen. Bezoek duurt maximaal een uur. Per woongroep pg krijgt 1 bewoner tegelijk bezoek.
 • Bezoek wordt bij de ingang ontvangen. Daar wordt een vragenlijst afgenomen en krijgt de bezoeker een mondneusmasker. Via aangegeven looproutes vindt bezoek de weg in het verpleeghuis. Er zijn afspraken over het gebruik van liften (niet meer dan 2 personen tegelijk).
 • Bezoek vindt op anderhalve meter afstand plaats, ook van zorgverleners en andere bewoners. Er vindt geen fysiek contact plaats tussen bezoeker en bewoner.

Wandelen

Vanaf 15 juni is het mogelijk voor bezoekers, vaste vrijwilligers en bewoners om op afspraak samen een wandeling te maken. Er is een aantal randvoorwaarden opgesteld voor deze wandeling:

 • De bezoeker of vrijwilliger draagt gedurende het wandelen een mondneusmasker.
 • De bezoeker, zorgmedewerker en/of bewoner houden gedurende deze wandeling, zoveel mogelijk, anderhalve meter afstand tot elkaar en tot andere mensen.
 • Het is voor somatische bewoners mogelijk om zelfstandig een wandeling te maken met in achtneming van de geldende regels zoals het houden van 1,5 meter afstand tot anderen en het vermijden van drukke plekken. .
 • De bezoeker, zorgmedewerker of vrijwilliger en/of bewoner bezoeken geen drukke plekken.

Vrijwilligers

Vrijwilligers van 70 jaar of jonger mogen vanaf 15 juni weer worden ingezet. Uiteraard moet de vrijwilliger vrij zijn van klachten die kunnen duiden op COVID-19. Hierbij komen de vrijwilligers niet in contact met groepen bewoners. Wel kunnen vaste vrijwilligers gekoppeld worden aan individuele bewoners om te wandelen.

Contactberoepen

Vanaf 15 juni worden de contactberoepen weer toegelaten in de verpleeghuizen van ActiVite.

 • Alle contactberoepen dragen een mondneusmasker tijdens het bezoek aan het verpleeghuis.
 • Het uitgangspunt is dat er zoveel als mogelijk dezelfde mensen komen. Voor de pg bewoners komt een vast mondzorgteam een vaste orthopedisch schoenmaker en instrumentmaker en een vaste opticien per locatie.
 • Om eventueel contactonderzoek te kunnen faciliteren vragen we alle contactberoepen een lijst bij te houden van contacten en deze bij de receptie / teammanager in te leveren.
 • Voor behandelingen van bewoners die plaatsvinden buiten de locatie, zoals bezoek aan tandarts,  fysiotherapeut van somatische bewoners, geldt dat dit alleen voor de medisch noodzakelijke behandelingen wordt opgestart. Dit gebeurt op voorschrijven van de huisarts of medische dienst.

Groepsactiviteiten, maaltijden en koffie drinken

Om het risico op besmetting tussen bewoners onderling zo klein mogelijk te maken, vinden activiteiten, de maaltijden en het koffiedrinken plaats in vaste cohorten (vaste groepen bewoners). Elke pg woning is een cohort, voor de somatiek is per locatie vastgelegd wat de cohorten zijn.

Bezoekregeling bij (een vermoeden van) COVID-19

Op een woning (pg) waar (een vermoeden van) COVID-19 aanwezig is, vindt geen bezoek plaats. Bij een vermoeden van COVID-19 bij een somatische bewoner wordt per locatie onderzocht of het noodzakelijk is om bezoek (deels) te beperken. Als er wel bezoek plaatsvindt op andere cohorten op dezelfde locatie, moeten die cohorten goed af te sluiten zijn.

Cohorten met COVID-19 worden niet gebruikt als looproute voor bezoekers. Zodra er sprake is van een uitbraak is er de mogelijkheid om de bezoekregeling (tijdelijk) stop te zetten, dit ter beoordeling aan de Raad van Bestuur en het coronateam, in afstemming met de cliëntenraad, ondernemingsraad, VAR/PAR en regiebehandelaar. ActiVite maakt melding bij de GGD wanneer een locatie of afdeling een uitbraak heeft.

Veelgestelde vragen
Hoe worden bewoners verpleegd en verzorgd in geval van een coronabesmetting in een verpleeghuis?

Wanneer er bij cliënt(en) een verdenking bestaat op corona wordt de cliënt in zogenoemde isolatie verpleegd. De cliënt met (verdenking op) corona wordt in een 1-persoonskamer met eigen sanitair geïsoleerd verzorgd. Wanneer dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat er geen eigen sanitair beschikbaar is, wordt in afstemming met de GGD geïnventariseerd hoe deze situatie kan worden gecreëerd of hoe we de verpleging en verzorging met zo min mogelijk risico op verdere verspreiding kunnen uitvoeren.

Waarom wordt niet bekend gemaakt bij welke bewoners (een vermoeden van) corona is vastgesteld?
ActiVite houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving op het terrein van privacy. Conform deze regelgeving delen wij geen gezondheidsgegevens van bewoners met anderen. Dit betekent dat wij ook geen informatie delen bij welke bewoners een (vermoeden van) corona is vastgesteld. Zodra er bij een bewoner corona is vastgesteld worden uiteraard de eerste contactpersonen van de betrokken cliënten geïnformeerd. De eerste contactpersonen worden ook geïnformeerd wanneer er bij een cliënt op de woning van de eigen naaste corona is vastgesteld en er op deze woning cohort verpleging wordt uitgevoerd.
Wanneer er bij een bewoner op een woning een (vermoeden van) corona is vastgesteld, hoe worden de overige bewoners verpleegd en verzorgd?
Op dat moment wordt op de woning cohort-verpleging toegepast. Het doel van het instellen van cohorten (groepen) is het voorkómen van verspreiding van het coronavirus tussen:
 • zieke en niet-zieke cliënten
 • besmette en niet-besmette afdelingen binnen één of meerdere woningen/afdelingen.
Alle verpleeghuizen van ActiVite zijn proactief ingedeeld in verzorgings-/behandelcohorten die gebaseerd zijn op de bestaande ruimtes en de wijze waarop de verzorging/verpleging is georganiseerd. Bij ActiVite geldt dat een kleinschalige zorgwoning gezien wordt als één cohort. Het appartement van de cliënt op een somatische afdeling wordt gezien als één cohort. Dit is het startpunt van het instellen van een cohort. Er wordt een scheiding aangebracht in:
 • cliëntgebonden gebruik van sanitair óf scheiding in sanitair voor zieke cliënten en niet-zieke cliënten;
 • medewerkers die zorgen voor niet-zieke cliënten en medewerkers die zorgen voor zieke cliënten (cohortverpleging). Medewerkers (zoals verplegend/verzorgend personeel en vrijwilligers) van de uitbraakafdeling/woning werken nietop een niet-uitbraakafdeling/woning.
 • gemeenschappelijke verblijfsruimten voor niet-zieke en voor zieke cliënten.
Het besluit tot cohortering wordt door Raad van Bestuur, coronateam en in overleg met deskundige infectiepreventie GGD, gemaakt.
Werken alle medewerkers beschermd in geval van een coronabesmetting in een verpleeghuis?

Medewerkers die bewoners met (een vermoeden van) corona verplegen en verzorgen werken beschermd. Ook medewerkers die werken op een groepswoning waar bewoners zijn met (een vermoeden van) corona dragen persoonlijke beschermingsmiddelen. Andere medewerkers in het verpleeghuis dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen, dit is overeenkomstig met de RIVM richtlijnen.

Worden alle bewoners getest in geval van een coronabesmetting in een verpleeghuis?

De testcapaciteit in Nederland wordt uitgebreid. Als een bewoner geen klachten heeft, is het niet zinvol om te testen. Het virus is dan veelal niet aanwezig, of in echt heel kleine hoeveelheden, waardoor de test negatief is.

Hoe wordt omgegaan met de situatie waarin het niet mogelijk is om zieke en niet-zieke cliënten te scheiden?
Voor de situaties waarin het niet mogelijk is om zieke en niet-zieke cliënten te scheiden heeft ActiVite een PG-afdeling in verpleeghuis Rietveld ingericht waar cliënten met (een vermoeden) van Corona kunnen worden verpleegd en verzorgd. Bij sommige cliënten is het vanwege het graag willen lopen niet goed mogelijk om deze scheiding te handhaven. Voor het welbevinden van deze cliënten, die meer bewegingsvrijheid nodig hebben, worden zij op de afdeling in Rietveld verpleegd en verzorgd. Hiermee proberen wij het risico op verspreiding van niet-zieke bewoners te voorkomen.
Waarom is het besluit genomen om bezoek in verpleeghuizen te verbieden?

Het besluit is genomen om de kans zo klein mogelijk te maken dat kwetsbare mensen in het verpleeghuis het virus krijgen. Het besluit is in lijn met het advies van (RIVM-)deskundigen over het beperken van contacten en in het bijzonder het beperken van bezoek aan kwetsbare personen. Uiteraard is er in een aantal situaties, bijvoorbeeld wanneer bewoners stervende zijn, uitzondering mogelijk. Dit gaat altijd in overleg met de teammanager van het verpleeghuis.

Wanneer gebruiken medewerkers van ActiVite persoonlijke beschermingsmiddelen?

Als zorgmedewerkers zelf klachten hebben (hoesten/niezen/neusverkoudheid), dan gebruiken medewerkers een mondneusmasker en handschoenen. Als bij bewoners (een vermoeden van) corona is (vastgesteld) gebruiken onze medewerkers naast de mondneusmaskers en handschoenen ook een schort/jas met lange mouwen en een bril.

Mag familie een bewoner meenemen naar huis?

Het is helaas niet mogelijk voor familie of naasten om een bewoner mee te nemen voor bijvoorbeeld een avond thuis, het weekend of een verjaardag. Elke beweging van bewoners buiten het verpleeghuis vormt een risico voor besmetting en is daarom zeer onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners en medewerkers.

Wat gebeurt er als de familie erop staat en besluit de bewoner toch mee te nemen?

Dat kan, maar alleen als het veilig en verantwoord is. Zijn er bijvoorbeeld waarborgen voor 24-uurs toezicht en kunnen medische, verpleegtechnische en verzorgende handelingen door de familie of door professionals thuis worden verricht? Indien de cliënt gedwongen is opgenomen, met een art. 21 Wzd-indicatie, een RM of een IBS, geldt een extra toets: deze cliënten zijn gedwongen opgenomen om ernstig nadeel voor henzelf of hun omgeving te voorkomen. Daarom zal het verpleeghuis moeten toetsen of de familie – al dan niet samen met door hen ingeschakelde professionals – in staat kunnen worden geacht om het ernstig nadeel te voorkomen. Zolang het genomen Kabinetsbesluit van kracht is, kan de cliënt niet worden teruggebracht naar het verpleeghuis. De cliënt (of zijn vertegenwoordiger) is samen met zijn familie zelf verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg.

Na afloop van de maatregelen rondom het coronavirus zal bezien moeten worden of en wanneer er plek is in het verpleeghuis.

Wat zijn de bezoekregels voor familie van terminale cliënten?
De afspraken gelden gedurende de periode dat alle Nederlandse verpleeghuizen zijn gesloten voor bezoek. Afscheid te moeten nemen van een dierbare is altijd moeilijk en in de huidige tijd nog extra lastig, omdat de regering de verpleeghuizen heeft gesloten voor bezoek. ActiVite wil met deze bezoekregels zoveel als mogelijk tegemoet komen aan de wens om afscheid te nemen, maar toch binnen de landelijke regels blijven:
 • Bezoek mag met één persoon tegelijk. Er mogen maximaal drie vaste personen op bezoek komen. Bij ActiVite wordt vastgelegd welke personen dit zijn. Deze personen zijn niet-positief getest op corona, om besmetting van personeel en andere cliënten te voorkomen.
 • Er mogen niet meer dan drie bezoeken per dag (24 uur) plaatsvinden.
 • Er is een maximum van drie uur per bezoek.
 • Bij het bezoek worden de hygiëne maatregelen (anderhalve meter afstand, handhygiëne, beschermende maatregelen bij bezoek aan een cliënt met corona).
 • Het afwisselen van bezoek vindt plaats buiten de ingang van het gebouw.
 • Het bezoek kruist zo min mogelijk de normale loop van andere patiënten en medewerkers en gaat rechtstreeks naar de te bezoeken cliënt en verlaat na het bezoek direct het gebouw.
 • Bij bezoek geldt dat de kamer niet tussendoor verlaten mag worden.
Kunt u of uw familielid ondersteuning gebruiken van onze maatschappelijk werker of geestelijk verzorger? ActiVite biedt dat graag aan in deze moeilijke tijd. Geef aan de verpleging aan dat u iemand wil spreken en laat uw nummer achter, dan wordt telefonisch contact met u opgenomen.
Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15