Palliatieve zorg

Ongeneeslijk ziek, en nu?

U heeft te horen gekregen dat u niet meer beter wordt. In deze moeilijke periode staan onze zorgverleners u bij door uw kwaliteit van leven centraal te stellen. Thuis, in uw vertrouwde omgeving.

Contact
Heeft u vragen over palliatieve zorg?

Zorg voor kwaliteit van leven

Binnen de palliatieve zorg is het behandelen van uw klachten belangrijker dan het bestrijden van uw ziekte. Uw kwaliteit van leven staat centraal. U kunt in deze fase te maken krijgen met pijn of misselijkheid, en bijvoorbeeld ook met angst, verdriet of depressie. Een naderend levenseinde kan bovendien veel vragen oproepen, bij u en uw naasten. Misschien krijgt u vragen over zingeving. Wij hebben persoonlijke aandacht voor al deze zaken.

Gespecialiseerd in palliatieve zorg

Voor de palliatieve zorg heeft ActiVite per regio één of twee palliatief verpleegkundigen. Zij zorgen voor de voortgang van de zorg en overleggen met de huisarts en specialist. Ook zijn zij een vraagbaak voor de verpleegkundigen en verzorgenden in de wijk.