Medische verpleging

Eerder naar huis door het specialistenteam van ActiVite

Onze medisch gespecialiseerde verpleegkundigen zetten specifieke ziekenhuiszorg in de thuissituatie voort. Hierdoor kunt u eerder naar huis. Zij maken onderdeel uit van onze wijkzorg en werken intensief samen met medisch specialisten en huisartsen om u de juiste zorg thuis te kunnen bieden.

Contact
Heeft u vragen over ons specialistenteam?

Wat ons specialistenteam onder andere voor u kan doen:

 • Vochtdrainage uit de buikholte
 • Beademing
 • Peritoneaal dialyse (CAPD, CCPD)
 • Hormooninjecties
 • Chemotherapie
 • Infuustherapie
 • Transfusies
 • (SP) Katheter wisselen
 • Pijnbestrijding via injectie of infuus
 • Voeding via infuus
 • Medicatie via injectie of infuus
 • Palliatief terminale zorg zoals bewustzijnsverlagende medicatie

Wat kunt u verwachten

Wanneer u zich via uw huisarts of het ziekenhuis heeft aangemeld voor medische (of technische) verpleging, neemt een van onze verpleegkundigen contact met u op om een eerste huisbezoek te plannen. De verpleegkundige inventariseert samen met u wat er nodig is om de juiste zorg te verlenen. Dit legt hij of zij vast in het zorgplan, wat we met u bespreken. Op basis van dit zorgplan verzorgen de verpleegkundige en het wijkteam u. Zo nodig overleggen we met de huisarts en medisch specialist.

Aanmelden medische verpleging

Voor medische verpleging heeft u een verwijzing van uw arts nodig. U kunt zich dus via uw huisarts of medisch specialist aanmelden voor dit type zorg.